Virtain Taideyhdistys ry

Subtitle

Virtain Taideyhdistys ry:

Yhdistyksen jäsenet ovat pääasiassa virtolaisia taiteenharrastajia.
Yhdistyksemme on poikkitaiteellinen, joten toimintaamme voivat osallistua kuvataiteilijoiden lisäksi esimerkiksi kirjoittajat ja musiikin tekijät.

Menossa on jo 36. toimintavuosi, mikä kertoo siitä, että yhdistyksemme toiminta on koettu tarpeelliseksi.

Yhdistyksemme on monelle taiteentekijälle ainut kanava tuoda omia töitään esille ja se antaa myös yleisölle mahdollisuuden tutustua lahjakkaiden, paikallisten taiteilijoiden töihin.

Pyrimme jatkuvasti kehittymään ja uudistamaan toimintaamme suuntaamalla sitä yhä enemmän yleisölle mm. taidematkojen, leirien, näyttelyiden ja esitelmien muodossa.

Taide-elämykset ovat tärkeä henkireikä meille jokaiselle ja yhä enemmän pyrimme yhteistyöhön myös muiden lähikuntien taideyhdistysten kanssa.

Jäsenmaksumme on ainoastaan 15€.
Emme halua, että se olisi kynnyksenä osallistua yhdistyksemme toimintaan.
Jäsenmaksun maksamalla pääsee yhdistyksemme jäseneksi sekä saa lisäetuina alennusta Virtain kirjakauppa Kipan taidetarvikkeista sekä valokuvaamo- kehystysliike Inton kehystyspalveluista.

Koemme työmme pienellä paikkakunnalla tärkeäksi.Yhteistyöterveisin

Virtain Taideyhdistys ry:n hallitus


Hallituksen yhteystiedot v. 2020:

Puheenjohtaja: Riitta Perämäki
Umpipohjantie 6 K. 34800 Virrat, riipe54@gmail.com, 0505248184.

Varapuheenjohtaja: Heimo Kaleva
Havangantie 474, 34710 Vaskivesi,  heimo.kaleva@luukku.com, 050 598 8152        

Sihteeri: Päivi Ylimys, paivi.ylimys@virrat.fi, p. 0505252047.

Hallituksen jäsen: Aila Osmovaara-Niemi, 34800 Virrat, p. 0503519777.

Hallituksen jäsen Anssi Nokelainen. 

Hallituksen jäsen: Päivi Ylimys, 34800 Virrat, paivi.ylimys@virrat.fi,  050 5252047

Hallituksen varajäsenet: Arja Järvensivu ja Leea Kivistö.

Hallituksen sihteeri: Kirsti Koivisto
Ranta-Keiturintie 4. 34800 Virrat, kirru.koivisto@gmail.com, 0400 635675.

Näyttelyseinävastaava:  Arja Järvensivu 
Hollitie 884, 34930 Liedenpohja,  arjarven@gmail.com,  044 047 5811.
( Arja ottaa varauksia vastaan kohteista: kaupungintalon, Keiturinpuiston,  terveyskeskuksen  ja Marttisen näyttelyseinät.)

Taidekuvia

Yhteystiedot

Virtain Taideyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja:

Riitta Perämäki

riipe54@gmail.com

Gsm: 0505248184.